Doneren

SSF Nieuwsarchief

SSF Nieuws 2008 - 2014

(Voor latere jaren zie SSF jaarverslagen)

Januari 2014 - Financiële garantie voor schooljaar 2014 – 2015
Februari 2014 - Start aanbouw schoollokaal
April 2014 - Hoofd van de school behaalt diploma M.E.D.
Juli   2014 - Voltooiing verbouwing
Augustus 2014 - Droogte in regentijd
September 2014 - Training sociale omgangsvormen
Oktober 2014 - Aanschaf inventaris scheikundelokaal en bibliotheek
Oktober 2014 - Erkenning overheid High School
December 2014 - Humanitaire en Sociale projecten
December 2014 - Gratis onderwijs en dagelijkse maaltijden

April 2013 - Batterijen afbetaald, 1 naaimachine en 4 computers gekocht
Mei 2013 - Voormalige leerlinge behaalt overheidsklas 8,9 en 10
Juni 2013 - IJzeren trap geplaatst naar het schooldak
Juli 2013 - Start nieuw educatief project: biologische groentetuin
Juli-augustus 2013 - Staking gehele onderwijs in regio
Oktober-December 2013 - Voorbereiding op uitbreidingen van Medium naar High school

Oktober 2012 - Stroomstoringen verholpen voor school
Augustus 2012 - Leerlingen kunnen doorstromen naar gratis onderwijs voor klas 8 t/m 10
Juni 2012 - Sri Sai Vidyalaya school voldoet aan de overheidseisen voor basisscholen
Mei 2012 - Nieuw schooljaar start met vaste kleermaker voor naailes
Maart 2012 - Alle schoolkinderen hebben een lessenaar

December 2011 - School krijgt watertank met reservoir en filterinstallatie
November 2011 - Extra lokalen en sanitaire units gebouwd op eerste verdieping

November 2010 - SSF start het voedselproject
Juli 2010 - Schoolgrond vraagt aandacht
Mei 2010 - Hoge voedselprijzen: nog geen eten voor kansarme kinderen

November 2009 - Sri Sai Vidyalaya school officieel geopend
Oktober 2009 - Gemeente Oegstgeest geeft naaimachines
Oktober 2009 - Sri Sai Vidyalaya school verder afgebouwd
Juni 2009 - De kinderen nemen hun intrek in de nieuwe schoollokalen
Februari 2009 - Bouw gestart van nieuwe school voor Sri Sai Vidyalaya school

December 2008 - Grond voor de school gevonden

 

 

2014

Januari 2014: Financiële garantie schooljaar 2014 - 2015
De SSF kan de kosten voor het schooljaar 2014 / 2015 van de
Sri Sai Vidyalaya School  garanderen, evenals de verstrekking
van de dagelijkse warme maaltijden.

Februari 2014: Start aanbouw  t.b.v. High School
Bovenop het schoolgebouw is een scheikundelokaal, een bibliotheek en een Indiaas toilet voor de meisjes gebouwd. Ook is er nog een buitenlokaal gerealiseerd, voor extra lessen of voorlichtingsdoeleinden.
Twee Nederlandse stichtingen hebben de bouw van het toilet en een laboratorium voor het scheikundelokaal gefinancierd.

April 2014: Hoofd van de school behaalt diploma M.E.D.
Het hoofd van de Sri Sai Vidyalaya School heeft haar MED, Master of Education Degree gehaald. Zij is nu gekwalificeerd om leraren les te geven, vergelijkbaar met de PABO in Nederland. Dit diploma geeft haar aanzien in het dorp en de omgeving. Tevens kan deze kwalificatie van pas komen als zij extra inkomsten moet verkrijgen voor de voortzetting van de school.

Juli 2014: Voltooiing aanbouw
De school aanbouw is klaar! Nu de inrichting nog.

Oktober 2014: Erkenning Indiase overheid voor High School
De Sri Sai Vidyalaya School is officieel door de overheid erkend als
High School. De Sri Sai Vidyalaya School is nu een basisschool met een MAVO en herbergt klas 1 t/m 10.

Oktober 2014: Start aanschaf inventaris scheikundelokaal en bibliotheek
Het scheikunde lokaal is compleet. De bibliotheek van de school
moet nog worden aangevuld.

Augustus 2014: Droogte in regentijd
De kinderen hebben  veel plezier beleefd aan het werk in de moestuin.
In de regentijd viel er helaas weinig neerslag, waardoor minder geoogst werd. Gelukkig is er ieder jaar weer een nieuwe regenperiode.

September 2014: Sociale trainingen voor meisjes en jongens
De kwetsbare positie van meisjes en vrouwen in India is in 2014 veel in het nieuws geweest. De SSF is begonnen met weerbaarheidstrainingen op de
Sri Sai Vidyalaya School in Puttaparthi. Zowel meisjes, jongens en hun ouders krijgen training in sociale omgangsvormen en persoonlijke ontwikkeling. Doel is om hen weerbaar te maken en hen het belang te tonen van gelijkwaardigheid van man en vrouw.

December 2014: Sociale en humanitaire doelen
Verschillende familieleden van kinderen van de school zijn geholpen in ondersteuning bij het uitoefenen van hun beroep. Zoals de verstrekking van een handkar en strijkijzer voor de wasman en pannen voor de start van een restaurant.

December 2014: Gratis onderwijs en dagelijkse maaltijden
In 2014 hebben 150 kinderen gratis onderwijs en elke dag een voedzame warme maaltijd gekregen.

2013

April 2013 - Batterijen afbetaald, 1 naaimachine en 4 computers gekocht
Dankzij een donatie van de ASN foundation worden de batterijen die als back-up dienen voor de stroomvoorziening afbetaald. Ook wordt er een naaimachine aangekocht.
Van Stichting Pelgrimshoeve ontvangt de SSF weer een bijdrage die wordt gebruikt voor de aanschaf van 4 computers, waardoor er meer kinderen les krijgen.

Mei 2013 - Voormalige leerlinge behaalt overheidsklas 8, 9 en 10
Een voormalige leerling heeft met financiële ondersteuning van de SSF het vervolgonderwijs van de Overheid klas 8,9 en 10 afgemaakt. Daardoor is zij in aanmerking gekomen voor een huwelijk in een hogere kaste. In mei is zij getrouwd. Haar hele familie geniet daarvan mee en heeft hierdoor een beter aanzien gekregen.

Juni 2013 - IJzeren trap geplaatst naar het schooldak
Er is een ijzeren trap geplaatst naar het dak voor het onderhoud van de watertanks en voor het dak van de school. Zeker in het regenseizoen moet het dak vaak worden schoongemaakt om overstroming te voorkomen.

Juli 2013 - Start nieuw educatief project: biologische groentetuin
Dankzij een geweldige gift van een particulier is een nieuw educatief project gestart: het biologisch groentetuin project. Het hoofd van de school deelt al lange tijd haar rijke kennis en ervaring over kruiden en planten met de kinderen. Overal waar zij komt zoekt ze naar gezonde en geneeskrachtige kruiden en voegt deze toe aan de maaltijden. In 2013 is er op het dak van de school een biologische groentetuin aangelegd.Alle kinderen en leerkrachten zijn bij dit project betrokken. Het is voor de kinderen leerzaam om het groeiproces van zaadje naar plant en vrucht te volgen. De kinderen worden bij het gehele proces betrokken: zaaien, verzorgen, oogsten. Na het telen van de groente wordt de groente schoongemaakt en tot een heerlijk en gezond maal verwerkt.Van het afval van groenten en vruchten wordt compost gemaakt, welke weer voor de tuin gebruikt wordt. De eerste oogst bestaat uit tomaten, aubergines spinazie, boontjes en vele kruiden. Leerkrachten en kinderen beleven veel plezier aan dit project.

Juli-augustus 2013 - Staking gehele onderwijs in regio
Als gevolg van politieke onrust is er een grote staking die het gehele onderwijs en openbaar vervoer stil legt. Helaas is ook de Sri Sai Vidyalaya school (SSV) school genoodzaakt haar deuren te sluiten. De kinderen zwerven op straat en lopen ook hun dagelijkse warme maaltijd mis. Na een maand vindt de schoolleiding een creatieve oplossing: De schooltijden worden gewijzigd: van 06.00 – 10.00 uur en van 17.00 – 19.00 uur. Op deze tijden is er geen controle van de politieke partijen die de scholen onder druk zetten om te sluiten. Andere scholen vinden dit een geweldig idee en volgen dit voorbeeld.

Oktober-december 2013 - Voorbereiding op uitbreiding van Medium naar High school
De SSF ontvangt berichten over oud-leerlingen van de SSV school die door de SSF worden gesponsord om het vervolgonderwijs op een Openbare school te volgen. De overgang van een beschermde Privé School naar een Openbare school is voor veel kinderen groot omdat ze minder aansluiting hebben bij de kinderen uit de hogere kasten. Dit is onveilig voor de kinderen. Een aantal staken het onderwijs. Ook worden 3 dertienjarige meisjes ongewild zwanger.
Noor, het hoofd van de school van de Sri Sai Vidyalaya School wil zich graag langer over de kinderen ontfermen om de kinderen weerbaarder te maken voor de Indiase maatschappij.
De SSF ontvangt een dringend verzoek vanuit de schoolleiding om de kinderen klas 8, 9 en 10 op de SSV school aan te bieden, zodat zij nog een paar jaar in een vertrouwde omgeving les kunnen krijgen. Het hoofd van de school heeft daartoe in 2013 de benodigde diploma’s behaald.
De SSF start met de voorbereidingen voor een uitbreiding van Medium School naar High School.


2012

Oktober 2012 - Stroomstoringen verholpen voor school
Nu Kees van Werkhoven, de voorzitter van de SSF, in India is ervaart hij hoe vaak er stroomstoringen zijn. Dat is niets nieuws in India, maar voor de computerlessen op school en de waterfilterinstallatie is de stroomuitval vooral een probleem geworden. Lessen worden vaak onderbroken of vervallen zelfs bij een langdurige stroomstoring. De stroomstoringen verkorten ook de levensduur van de elektrische apparatuur.

Het uitvallen van de stroom heeft grote gevolgen voor de schoolkinderen. Daarom heeft het bestuur van de SSF er voor gekozen dit probleem direct op te lossen, ondanks het feit dat hiervoor nog geen donaties zijn!

Voor de oplossing ging de voorkeur uit naar zonnepanelen om elektriciteit op te wekken, maar in India is dit nog niet gebruikelijk en zijn de solar units te duur. Daarom is er gekozen om de stroomonderbrekingen op te vangen met batterijen. Het zijn grote oplaadbare batterijen, die gekoppeld zijn aan het lichtnet en zo de stroom opslaan. Zodra de stroom uitvalt leveren de batterijen automatisch de stroom als noodvoorziening en is er geen onderbreking van de stroom toevoer. Als alle stroompunten tegelijk gebruikt worden, dan is er voor drie uur stroom. En bij gebruik van minder stroompunten, kunnen de batterijen nog tussen 6 tot 8 uur stroom leveren. Zodra het lichtnet weer in bedrijf is worden ook automatisch de batterijen opgeladen. Tot groot genoegen van iedereen zijn de lesonderbrekingen hiermee verledentijd!

De noodzakelijke noodstroomvoorziening is voor de school een grote uitgave en de SSF zoekt dan ook dringend donateurs en/of sponsors om deze uitgave te bekostigen.
Helpt u de SSF?

 

Augustus 2012 - Leerlingen kunnen doorstromen naar gratis onderwijs voor
klas 8 t/m 10

Met de nieuwe ontwikkelingen voor de gouvernementscholen is de kans voor de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya school groter geworden om gratis voortgezetonderwijs te volgen en verder te leren dan klas 8 t/m 10.
Momenteel volgt een oudleerling van de Sri Sai Vidyalaya school het voortgezetonderwijs op een privéschool. De SSF bood de leerling de mogelijkheid verder te leren. Na klas 10 van het voortgezetonderwijs zijn er nu plannen door te stromen naar de docentenopleiding en les te gaan geven op de Sri Sai Vidyalaya basisschool. De SSF stelt de leerling als voorbeeld hoe kansarme kinderen zich kunnen ontwikkelen, doorstromen in opleiding en vooruitzicht hebben op werk.

Juni 2012 - Sri Sai Vidyalaya School voldoet aan nieuwe overheidseisen voor basisscholen
De overheid heeft met ingang van het schooljaar 2012-2013 op alle gouvernements basisscholen nu het onderwijs in de Engelse taal verplicht gesteld. Alle docenten moesten hiervoor een speciaal certificaat halen in 2011 om les te mogen blijven geven op de gouvernementsscholen. Op de Sri Sai Vidyalaya School werd al les gegeven in de Engelse taal en de school voldeed daarmee aan de nu van kracht geworden verplichting. Met deze nieuwe schoolverplichtingen kunnen de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya School beter doorstromen naar een gouvernementsschool voor klas, 8, 9 en 10.

Mei 2012 - Nieuw schooljaar start met vaste kleermaker voor naailes
In mei startte het nieuwe schooljaar voor de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya basisschool. Voor de dagelijkse naailessen van de meisjes vanaf 10 jaar is er een vaste kleermaker aangesteld. De jongens die dat willen kunnen ook de naailessen volgen. Naast de naailessen maakt de kleermaker ook de schooluniformen voor de school en de schooltjes in de Mandals.

Maart 2012 - Alle schoolkinderen hebben een lessenaar in gebruik
Voor het schooljaar 2012/2013 zijn alle klassen voorzien van lessenaars. De kinderen van klas 1 t/m 7 hebben nu een schoolbankje waarachter zij in hun gebruikelijke zithouding goed kunnen zitten, lezen en schrijven.

2011

December 2011 - School krijgt watertank met reservoir en filterinstallatie
Eind 2011 is de waterinstallatie op het dak van de Sri Sai Vidyalaya school uitgebreid met een watertank reservoir en een filterinstallatie. Hierdoor beschikken de kinderen over gekoeld en schoon drinkwater. De  waterfilters worden jaarlijks onderhouden dan wel vervangen.

November 2011 - Extra lokalen en sanitaire units gebouwd op eerste verdieping
Er zijn twee extra lokalen en twee toiletten gebouwd op de eerste verdieping van de Sri Sai Vidyalaya school. De lokalen worden gebruikt voor het geven van buitenschools onderwijs en naailessen. Ook kan de extra ruimte gebruikt worden bij uitbreiding van het aantal leerlingen.


2010

November 2010 - De SSF start het voedselproject
De SSF is gestart met het voedselproject. Een arts stelde vast dat 68% van de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya basisschool ondervoed is. Kees van Werkhoven liet weten dat de kinderen nu dagelijks een warme maaltijd krijgen. De twee kookvrouwen genieten enorm van het bereiden van het eten. Een kleine honderd kinderen elke dag in het schooljaar een maaltijd geven vraagt wel veel organisatie. Hoewel het afwachten is of de donaties binnen blijven komen, heeft SSF er het volste vertrouwen in dat het lukt.

Juli 2010 - Schoolgrond vraagt aandacht
De SSF vraagt extra aandacht voor de schoolgrond. Door de veranderlijke koersen is het moeilijk om de schoolgrond af te betalen! Help daarom alstublieft mee, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.

Mei 2010 - Hoge voedselprijzen: nog geen eten voor kansarme kinderen
Na de overstromingen in de deelstaat Andhra Pradesh in het najaar van 2009 zijn de voedselprijzen erg gestegen. En het einde is nog niet in zicht. In januari van dit jaar berekende de SSF de maandelijkse kosten voor een dagelijkse warme maaltijd voor de 110 kinderen van de Sri Sai Vidyalaya school op € 450,-. Een noodoproep uit India berichtte dat de prijzen zijn gestegen tot € 675,- per maand! Toch mag voedsel geven geen utopie worden. .


2009

November 2009 - Sri Sai Vidyalaya school officieel geopend

Op 1 november is het nieuwe schoolgebouw Sri Sai Vidyalaya met Indiase ceremonie geopend. Het was een bijzonder feest voor de kinderen en hun ouders, het bestuur van de school en natuurlijk ook voor de SSF.

Oktober 2009 - Gemeente Oegstgeest
geeft naaimachines
De SSF heeft een naai- en borduurkokaal kunnen realiseren om de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya school handvaardigheid te leren. De gemeente Oegstgeest heeft de stichting € 1.500,- voor de aanschaf van naaimachines geschonken. Daarvan zijn drie industriële trapnaaimachines gekocht. Het schoolhoofd heeft zo goed onderhandeld dat haar twee oude, niet werkende naaimachines zijn gerepareerd en nu ook in de klas staan.

Oktober 2009 - Sri Sai Vidyalaya school verder afgebouwd

De maanden juli tot en met oktober waren nog erg rommelig, want de school werd nog verder afgebouwd. Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat een schoolhoofd op het terrein woont. Dat huis was nog in aanbouw. Ook het schoolplein was nog niet klaar en boven op het dak van de school werden een computerlokaal en een toilet met douche gerealiseerd.

Juni 2009 - De kinderen nemen hun intrek in de nieuwe schoollokalen
In februari 2009 startte de SSF met de nieuwbouw van de Sri Sai Vidyalaya school. Na vierenhalve maand bouwen, is de school zover klaar dat de kinderen er les in kunnen krijgen. De toiletgroep en de wasgelegenhed beneden zijn ook klaar. Hoewel het hele schoolcomplex nog niet geheel voltooid is, hebben de kinderen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in juni de nieuwe lokalen in gebruik genomen. Op dat moment was de school gegroeid van 65 naar 110 kinderen.

Februari 2009 - Bouw gestart van nieuwe school voor Sri Sai Vidyalaya school
Er wordt gestart met de bouw van een nieuwe school voor de kinderen van de Sri Sai Vidyalaya school in Puttaparthi. De tekeningen zijn gemaakt. Het plan bestaat uit acht lokalen, een aula, een toiletgroep, een wasgelegenheid met douche, een keukentje, een woning voor het hoofd van de school en een gastenverblijf op het dak te realiseren. Een prachtig moment!

2008

December 2008 - Grond voor de school gevonden
Het gebouw van de eerste Sri Sai Vidyalaya school is snel te klein. In de nabijheid van de huidige school is een stuk grond gevonden voor de bouw van een nieuwe school.
Bij de huurkoop van de grond is overeengekomen dat de grond in maandelijkse termijnen wordt afbetaald aan de eigenaar. Dankzij de sterke Euro behoorde de aankoop van de grond in Indiase Rupees tot de mogelijkheden.