Doneren

Humanitaire en sociale projecten

De SSF heeft restaurant benodigdheden

in bruikleen gegeven.

Een doby (wasbaas) heeft een waskar in bruikleen.

Een moeder heeft een kar in bruikleen

om fruit te verkopen

 

De SSF wil ook de ouders van de leerlingen ondersteunen om in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast wordt hulp geboden op sociaal en medisch gebied.

Uit de praktijk is gebleken dat het goed werkt om materiaal in bruikleen te geven. Jaarlijks wordt bekeken of een lening kan worden verlengd. Als dat niet meer nodig is, kan de SSF deze weer aan een ander in bruikleen geven. Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de goederen.

Doneren kunt u op:
NL28 RABO 0109.98.95.97.
t.n.v. de SSF
te Oegstgeest
o.v.v. "Humanitair project'